zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów I stopnia zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych po decyzjach WKR na studia pierwszego stopnia:
W - studia wojskowe, CS - cywilne stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

Przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych - NABÓR 2020/2021
Waga poziomu wartości mnożona : poziom podstawowy – 0,5; poziom rozszerzony - 1

 

typ KIER    

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

WOS

język obcy

język polski

ZARZ

 

 

bezpieczeństwo narodowe

C

 45

0

0

 -

0

45*

45* 

45*

20

 5

obronność państwa (profil praktyczny

C

  45

0

0

 

 

 45*

 45*

45*

 20

 5

zarządzanie

C

 45

0

0

-

0

45*

45* 

45*

20 

  5

EKON

logistyka ekonomiczna

W

 45

0

0

0

0

30*

30*

30*

20   5

BIOG

biogospodarka

 C

 45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

 

CHEM

Chemia

 C/W

 45

30*

0

30*

0

0

0

45

20

  5

INFO

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 C

 45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

  5

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

  5

informatyka

 C/W

 45

30*

30*

0

0 0

0

0

20

  5

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 C/W

 45

30*

30*

0

0

0

0

 0

20 

  5

kierunki informatyczne

 C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20 

  5

 

 

 

 

 

 

POLIT

 

 

 

 

 

budownictwo

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

elektronika i telekomunikacja

 C/W

 45

30

0

0 0

0

0

04

20

  5

energetyka

 C

  45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

geodezja i kartografia

 W

 45

30 

 

 

 

 

 

0

20 

  5

geodezja i kataster

 C  45

30

0

0

0

0

 

0

20

  5
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny  C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria bezpieczeństwa

 C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

inżynieria geoprzestrzenna

 C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

logistyka (profil ogólnoakademicki)

 C

 45

30

0

0

0 0

0

0

20

  5

ilogistyka (profil praktyczny)

C/W

 45

30

0

0

0

0

 0

0

20

  5

lotnictwo i kosmonautyka

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

mechanika i budowa maszyn

C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

mechatronika

C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

podstawą do naliczaniCa jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych
Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama