Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

PUNKTY REKRUTACYJNE KWALIFIKUJĄCE W MINIONYCH LATACH

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów po maturze, zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziom, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku innenie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych na W - studia wojskowe jednolite magisterskie
oraz CS - cywilne studia pierwszego stopnia stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

Punkty Wojskowa Akademia Techniczna
 
MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście