Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów I stopnia zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych po decyzjach WKR na studia pierwszego stopnia: 
- studia wojskowe, CS - cywilne stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

kierunek studiów
/PJO

2016

2017

2018

W

CS

CN

W

CS

CN

W

CS

CN

bezpieczeństwo narodowe
WCY

 -

37

15

 -

44

20

 

41

20

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
WME WCY WEL IOE

 

 

 

 

 

 

 

26

 

biogosodarka
WME

-

47

-

-

54

-

 

19

 

budownictwo
WIG

53

37

25

58

52

29

43

49

30

chemia
WTC

73

50

18

76

59

26

61

46

 

elektronika i telekomunikacja
WEL

33

35

15

24

44

21

29

45

20

energetyka
WEL

 -

32

12

 -

44

20

-

42

20

geodezja i kartografia
WIG

58

30

25

45

39

21

42

37

15

informatyka
WCY

38

55

17

39

70

31

34

 

31

informatyka w medycynie
WCY

 -

40

 -

60

 -

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa
WML

 -

32

 -

30

 -

42

34

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna
IOE

 -

56

 -

 -

55

 -

 

49

 

inżynieria materiałowa
WTC

 -

30

 -

38

 -

 

34

 

kryptologia
 i cyberbezpieczeństwo
WCY

 66

52

17

46

66

-

22

 

 

kierunki informatyczne WCY
Wydział Cybernetyki

 

 

 

 

 

 

 

58

 

logistyka
WME

-

32

15

-

39

16

 

38

19

logistyka

WLO

57

37

18

61

42

19

50

38

20

lotnictwo i kosmonautyka
WML

54

37

16

47

48

19

58

46

 

mechanika i budowa maszyn
WME

53

39

15

70

46

19

47

43

20

mechatronika
WML

46

46

16

45

57

19

38

49

30

obronność państwa
WLO

 -

 32

 -

 -

36

15

 

35

16

zarządzanie
WCY

 -

43

15

 -

52

 

46

 

Przedmioty i ich maksymalne wartości punktów rankingowych na kierunki studiów I stopnia

Przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych - NABÓR 2020/2021
Waga poziomu wartości mnożona : poziom podstawowy – 0,5; poziom rozszerzony - 1

 

typ KIER    

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

WOS

język obcy

język polski

ZARZ

 

 

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

 -

0

45*

45* 

45*

20

  5

obronność państwa (profil praktyczny

C

30

0

0

 

 

 45*

 45*

45*

 20

  5

zarządzanie

C

30

0

0

-

0

45*

45* 

45*

20 

  5

EKON

logistyka ekonomiczna

W

45

0

0

0

0

30*

30*

30*

20   5

BIOG

biogospodarka

  C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

  5

 

CHEM

 

 

 

 

 

Chemia

 C/W

45

30*

0

30*

0

0

0

45

20

  5

inżynieria materiałowa

  C

 45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

  5

INFO

 

 

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

  C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

  5

informatyka

 

 C/W

 45

30*

30*

0

0 0

0

0

20

  5

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 C/W

 45

30*

30*

0

0

0

0

 0

20 

  5

kierunki informatyczne

  C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20 

  5

 

 

 

 

 

 

POLIT

 

 

 

 

 

budownictwo

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

5

elektronika i telekomunikacja

 C/W

 45

30

0

0 0

0

0

0

20

  5

energetyka

  C

  45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

geodezja i kartografia

  W

 45

30 

 

 

 

 

 

0

20 

  5

geodezja i kataster

  C  45

30

0

0

0

0

 

0

20

  5
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny   C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria bezpieczeństwa

  C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

inżynieria geoprzestrzenna

  C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

  C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria systemów bezzałogowych

  C 45 30 0 0 0 0 0 0 20   5

logistyka (profil ogólnoakademicki)

  C

 45

30

0

0

0 0

0

0

20

  5

logistyka (profil praktyczny)

 C/W

 45

30

0

0

0

0

 0

0

20

  5

lotnictwo i kosmonautyka

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

mechanika i budowa maszyn

 C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

mechatronika

 C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych
Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście