Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów I stopnia zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych po decyzjach WKR na studia pierwszego stopnia: 
- studia wojskowe, CS - cywilne stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

 
MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście