Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów I stopnia zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej minimalne wartości pkt rankingowych po decyzjach WKR na studia pierwszego stopnia: 
- studia wojskowe, CS - cywilne stacjonarne, CN - cywilne niestacjonarne

kierunek studiów/PJO

2018

2019

2020

W

CS

CN

W

CS

CN

W

CS

CN

bezpieczeństwo narodowe

 

41

20

 

34

15

 

30

15

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

26

 

 

25

 

 

20

 

biogosodarka

 

19

 

 

30

 

 

20

 

budownictwo

43

49

30

48

45

21

43

38

20

chemia

61

46

 

66

39

 

54

29

 

elektronika i telekomunikacja

29

45

20

31

34

15

25

34

15

energetyka

-

42

20

 

30

16

 

25

15

geodezja i kartografia

42

37

15

47

31

 

43

-

-

geodezja i kataster

 

 

 

 

 

 

 

24

15

informatyka

34

 

31

42

 

30

32

62

30

informatyka w medycynie

 

 

 

 

 

 

 

-

-

infrastruktura komunikacyjna
 i transport multimodalny

 

 

 

 

 

 

 

20

-

inżynieria bezpieczeństwa

42

34

 

47

30

 

 

20

-

inżynieria geoprzestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

20

-

inżynieria kosmiczna i satelitarna

 

49

 

 

42

 

 

44

-

inżynieria materiałowa

 

34

 

 

25

 

 

20

-

inżynieria systemów bezzałogowych

 

 

 

 

 

 

 

20

-

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

22

 

 

39

 

 

32

59

-

kierunki informatyczne

 

58

 

 

60

 

 

-

-

logistyka (ogólnoakademicka)

 

38

19

 

32

15

 

26

15

logistyka (praktyczny)

50

38

20

50

36

18

55

28

15

logistyka ekonomiczna

 

 

 

 

 

 

63

-

-

lotnictwo i kosmonautyka

58

46

 

60

45

20

55

40

16

mechanika i budowa maszyn

47

43

20

45

30

15

41

26

15

mechatronika

38

49

30

39

50

20

33

45

15

obronność państwa

 

35

16

 

25

 

 

20

15

zarządzanie

 

46

 

 

42

15

 

40

16

 

Przedmioty i ich maksymalne wartości punktów rankingowych na kierunki studiów I stopnia

Przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych - NABÓR 2020/2021
Waga poziomu wartości mnożona : poziom podstawowy – 0,5; poziom rozszerzony - 1

 

typ KIER    

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

WOS

język obcy

język polski

ZARZ

 

 

bezpieczeństwo narodowe

C

30

0

0

 -

0

45*

45* 

45*

20

  5

obronność państwa (profil praktyczny

C

30

0

0

 

 

 45*

 45*

45*

 20

  5

zarządzanie

C

30

0

0

-

0

45*

45* 

45*

20 

  5

EKON

logistyka ekonomiczna

W

45

0

0

0

0

30*

30*

30*

20   5

BIOG

biogospodarka

  C

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

  5

 

CHEM

 

 

 

 

 

Chemia

 C/W

45

30*

0

30*

0

0

0

45

20

  5

inżynieria materiałowa

  C

 45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

  5

INFO

 

 

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

  C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

  5

informatyka

 

 C/W

 45

30*

30*

0

0 0

0

0

20

  5

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 C/W

 45

30*

30*

0

0

0

0

 0

20 

  5

kierunki informatyczne

  C

 45

30*

30*

0

0

0

0

0

20 

  5

 

 

 

 

 

 

POLIT

 

 

 

 

 

budownictwo

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

5

elektronika i telekomunikacja

 C/W

 45

30

0

0 0

0

0

0

20

  5

energetyka

  C

  45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

geodezja i kartografia

  W

 45

30 

 

 

 

 

 

0

20 

  5

geodezja i kataster

  C  45

30

0

0

0

0

 

0

20

  5
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny   C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria bezpieczeństwa

  C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

inżynieria geoprzestrzenna

  C

 45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

  C

45

30

0

0

0

0

0

0

20

  5

inżynieria systemów bezzałogowych

  C 45 30 0 0 0 0 0 0 20   5

logistyka (profil ogólnoakademicki)

  C

 45

30

0

0

0 0

0

0

20

  5

logistyka (profil praktyczny)

 C/W

 45

30

0

0

0

0

 0

0

20

  5

lotnictwo i kosmonautyka

 C/W

 45

30

0

0

0

0

0

0

20 

  5

mechanika i budowa maszyn

 C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

mechatronika

 C/W   45  30  0  0  0  0  0  0  20   5

* - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych
Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście