zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Oferta edukacyjna na 2018 rok

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Akredytacja PKA na wszystkich kierunkach studiów (ocena instytucjonalna)

Studia licencjackie/magisterskie

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalności:

 • analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
 • ochrona ludności i infrastruktury
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

kierunek: ZARZĄDZANIE

specjalności:

 • informatyczne wspomaganie zarządzania
 • systemy business intelligence w zarządzaniu
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

KIERUNKI INFORMATYCZNE (wybierane po I roku) w tym:

Studia inżynierskie

kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE

specjalności:

 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: INFORMATYKA

specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych *
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • kryptologia *
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne *
 • systemy informatyczne *

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

specjalności:

 • cyberobrona *
 • bezpieczeństwo cybernetyczne *
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne

* specjalność na zamówienie MON

Studia doktoranckie

dyscyplina naukowa:

 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych
 • zarządzanie  projektami IT
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

www.wcy.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 839 528, fax: 261 837 262
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

akredytacja: PKA

specjalności:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • urządzenia i systemy  elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
 • eksploatacja systemów łączności *
 • metrologia *
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe *
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne *
 • radiolokacja *
 • radionawigacja *

* specjalność na zamówienie MON 

 

kierunek: ENERGETYKA  (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)

specjalności:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

 

Studia doktoranckie

dyscypliny naukowe:

 • elektronika
 • telekomunikacja

 

Studia podyplomowe

 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • systemy i sieci następnej generacji
 • techniczna ochrona osób i mienia
 • inne dla potrzeb MON

 

www.wel.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 839 341, fax: 261 839 444
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ LOGISTYKI

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: LOGISTYKA - profil praktyczny

specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka wojskowa
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w przedsiębiorstwie (II stopień)        

*  specjalność na zamówienie MON

 

Studia licencjackie/magisterskie

kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - profil praktyczny

specjalności:

 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa
 • zarządzanie obronnością państwa
 • sojusznicze działania obronne (II stopień)
 • współpraca cywilno-wojskowa (II stopień)
 • obrona terytorialna (II stopień)
 • gospodarka obronna (II stopień)
 • ochrona infrastruktury krytycznej (II stopień)

 

Studia podyplomowe

 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • samorząd  terytorialny w obronności państwa
 • zabezpieczenie logistyczne **
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego **

** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON

www.wlo.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 655,  fax: 261 839 206
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

Studia inżynierskie

kierunek: BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (planowany)

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: LOGISTYKA - profil ogólnoakademicki, prowadzony wspólnie z Wydziałem Logistyki (wiodąca jednostka WME)

specjalności:

 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw
 • materiały pędne i smary *

               

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Akredytacja: PKA, KAUT, Europejskie certyfikaty: EUR-ACE®Bachelor, EUR-ACE®Master

specjalności:

 • czołgowo-samochodowa *
 • maszyny inżynieryjne *
 • maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • pojazdy samochodowe i specjalne
 • techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • urządzenia i zastosowania produktów naftowych

 

kierunek: ENERGETYKA - prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektroniki (wiodąca jednostka WEL)

specjalności:

 • maszyny i urządzenia w energetyce

 

Studia inżynierskie

kierunek: BIOGOSPODARKA - (kierunek interdyscyplinarny realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)

Studia doktoranckie

dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika

 

Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo
 • samochodowe                
 • inne dla potrzeb MON

* specjalność na zamówienie MON

 

www.wme.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 837 100, 261 837 921,  fax: 261 837 100
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

 

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: CHEMIA

akredytacja: PKA

specjalności:       

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • ochrona przed skażeniami *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (tylko studia stacjonarne)

akredytacja: PKA

specjalności:

 • materiały funkcjonalne
 • materiały konstrukcyjne
 • nowe materiały i technologie (II stopień)

 

Studia doktoranckie

dyscyplina naukowa:

 • chemia
 •  inżynieria materiałowa

 

Studia podyplomowe

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

 

www.wtc.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438, fax: 261 839 470
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: BUDOWNICTWO

akredytacja: PKA

specjalności:

 • budownictwo komunikacyjne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria wojskowa *
 • infrastruktura wojskowa *
 • inżynieria materiałów budowlanych (II stopień)           

* specjalność na zamówienie MON

kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

akredytacja: PKA

specjalności:

 • fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji
 • geograficznej
 • meteorologia *
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
 • rozpoznanie obrazowe *
 • geoinformatyka *
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopień)

* specjalność na zamówienie MON

 

Studia doktoranckie

dyscypliny naukowe:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia

 

Studia podyplomowe

 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej

 

www.wig.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 839 414, 261 839 015,   fax: 261 839 569
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

 

Studia inżynierskie/magisterskie

kierunek: MECHATRONIKA

akredytacja: PKA

specjalności:

 • artyleria rakietowa *
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • inżynieria systemów mechatronicznych
 • konstrukcja broni i amunicji
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • robotyka automatyka przemysłowa
 • techniki komputerowe w mechatronice
 • uzbrojenie i elektronika *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

akredytacja: PKA

specjalności:

 • awionika **
 • samoloty i śmigłowce **
 • napędy lotnicze
 • uzbrojenie lotnicze *

* specjalność na zamówienie MON

** specjalność na studiach cywilnych oraz na zamówienie MON

 

kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (tylko studia stacjonarne)

specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego

 

Studia doktoranckie

dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika

 

Studia podyplomowe

 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia
 • procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacja
 • systemów uzbrojenia *
 • silniki lotnicze

* specjalność na zamówienie MON

 

www.wml.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 839 555,  261 837 645, fax: 261 837 581
Wydział prowadzi kursy dokształcające

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

Studia inżynierskie

kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA

 

Studia magisterskie

kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

specjalności:

 • lasery
 • systemy optoelektroniczne

 

Studia doktoranckie

dyscyplina naukowa:

 • elektronika

 

www.ioe.wat.edu.pl

Dziekanat:
tel.: 261 837 213, fax: 261 668 950

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama