Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Wysokość opłat za studia

 

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2021/2022 STUDIA NIESTACJONARNE

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

  • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
  • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych
za każdy semestr studiów wysokość wynosi

KIERUNEK STUDIÓW/WYDZIAŁ

Niestacjonarne studia
I stopnia
(wysokość opłat w zł
za semestr)

Niestacjonarne studia II stopnia
(wysokość opłat w zł za semestr)

Stacjonarne
 i Niestacjonarne
 studia I i II stopnia
(cudzoziemcy
 opłata semestr w euro 2)

bezpieczeństwo narodowe

- 2 700 zł

- 2 500 zł

1500

budownictwo zrównoważone

- 2  700 zł

- 2 800 zł

1500

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

- 2  700 zł

- 2 800 zł

1500

elektronika i telekomunikacja

- 2  800 zł

- 2 900 zł

1500

energetyka

- 2 800zł

-

1500

geodezja i kartografia

- 2  700 zł

- 2 800 zł

1500

informatyka

- 4 900 zł

-

1500

inżynieria geoprzestrzenna

- 2 700 zł

- 2800 zł

1500

logistyka -  profil ogólnoakademicki

- 2  500 zł

- 2 400 zł

1500

logistyka  – profil praktyczny

- 2 500 zł

- 2 600 zł

1500

lotnictwo i kosmonautyka

 

- 4 200 zł

1500

mechanika i budowa maszyn

- 2  600 zł

- 2 800 zł

1500

mechatronika

 

- 4 200 zł

1500

obronność państwa  - profil praktyczny

- 2 500 zł

- 2 500 zł

1500

zarządzanie

- 2 900 zł

- 3 000 zł

1500


 
MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście