Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Wysokość opłat za studia

WYSOKOŚCI OPŁAT  NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020r.

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

  • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
  • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych
za każdy semestr studiów wysokość wynosi

KIERUNEK STUDIÓW/WYDZIAŁ

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

bezpieczeństwo narodowe - WCY

- 3 100 zł

-

budownictwo - WIG

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

elektronika i telekomunikacja  - WEL

- 2  700 zł

- 2 900 zł (luty)

energetyka  - WEL

- 2 700zł

-

geodezja i kartografia - WIG

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

informatyka - WCY

- 4 200 zł

-

inżynieria bezpieczeństwa - WML

-

- 3300 zł (luty)

logistyka -  WME – profil ogólnoakademicki

- 2  500 zł

- 2 400 zł (luty)

logistyka  - WLO – profil praktyczny

- 2 400 zł

- 2 600 zł (luty)

lotnictwo i kosmonautyka - WML

- 3  000 zł

- 3 200 zł (luty)

mechanika i budowa maszyn - WME

- 2  600 zł

- 2 800 zł (luty)

mechatronika - WML

- 3  000 zł

- 3 200 zł (luty)

obronność państwa  - WLO profil praktyczny

- 2 500 zł

- 2 500 zł (październik)
Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2019/2020 niestacjonarne studia wyższe

Kierunek studiów /
podstawowa jednostka organizacyjna

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia
(wysokość opłat w zł za semestr)

bezpieczeństwo narodowe
Wydział Cybernetyki

3 700

budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

2 700

elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki

2 700

energetyka
Wydział Elektroniki

2 700

geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

2 700

informatyka
Wydział Cybernetyki

4 700

logistyka
Wydział Mechaniczny

2 500

logistyka (profil praktyczny)
Wydział Logistyki

2 400

lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

3 000

mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

2 600

mechatronika
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

3 000

obronność państwa (profil praktyczny)
Wydział Logistyki

2 500

zarządzanie
Wydział Cybernetyki

3 900

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście