Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Zasady rekrutacji

5 ETAPÓW REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE
 
Złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek
o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.
 
Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR kandydat rejestruje się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego.
 
Badanie psychologiczne – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR skierowanie na badanie psychologiczne
 
Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT– po pozytywnych wynikach badań psychologicznych, kandydat rejestruje się w IRK uczelni, wskazując interesujący go kierunek studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną, a po ogłoszeniu wyników matur, wprowadza wyniki matury do systemu.
 
Egzaminy wstępne i badania – Wojskowa Akademia Techniczna. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną.
Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie
na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie Akademii. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Akademii.
 
Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na teście zorganizowanym przez WAT, jeżeli wyniku z języka angielskiego nie ma na świadectwie dojrzałości.
 • Z testu należy uzyskać co najmniej 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak wyniku z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej – na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa.
We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarka, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.
 
LIMIT PRZYJĘĆ w 2023 –1018 miejsc w WAT

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PO MATURZE

NA KIERUNKI CYWILNE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA OBEJMUJE:

1)      Rejestrację

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia – od 1 marca do 14 lipca;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – podczas rejestracji, a dla tegorocznych maturzystów, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

2)      Kwalifikację:

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez dostarczenie do WAT kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)  – tydzień po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

 

Po więcej  informacji zapraszamy na stronę:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Kierunki cywilne WAT

 

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście