Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa

„Odpowiedzialne piękno”
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa

Kosmetologia (I i II stopnia)

Wydział Nauk o Zdrowiu

kosmetologia_warszawa

 

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną
(I stopnia)

 

STUDIA LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

 

 Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 3 lata (6 semestrów)
 • niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów)

CZYM JEST KOSMETOLOGIA
Kosmetologia jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. To również jedna z najszerszych jej dziedzin. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci.

CEL KSZTAŁCENIA
Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów. Kosmetolog Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.


PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA KOSMETOLOGII
Absolwent studiów I stopnia uczęszczający na studia kosmetologii w Warszawie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.


Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

STUDIA MAGISTERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

 

 Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 2 lata
 • niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 2 lata

KANDYDACI NA STUDIA
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, około medycznych oraz pokrewnych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Kompetencje nabyte podczas studiów
Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii; 
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem; 
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; 
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce; 
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych; 
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka; 
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry; 
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych; 
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; 
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; 
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
 • udzielania pierwszej pomocy; 
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii; 
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego; 
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych; 
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej; 
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 Uruchomienie konkretnej specjalizacji uzależnione jest od liczby zdeklarowanych studentów.
Minimalna liczba konieczna do uruchomienia specjalizacji to 30 osób. 

Specjalność: Technologia kosmetyków
Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zn metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzanie produkcją kosmetyków.

Kosmetologia bioestetyczna
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i estetycznej. Przez cały okres kształcenia studenci poznają możliwe zakresy współpracy  z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry.

Kosmetologia kliniczna
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na uzyskanie szczegółowej i pogłębionej wiedzy z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług beauty. Plan studiów skupia się na metodyce zabiegów kosmetologicznych dobieranych stosownie do potrzeb klienta. W czasie zajęć specjalistycznych studenci podejmują się diagnozy  stanów patologicznych skóry i dobrania odpowiedniej gamy zabiegów kosmetologicznych. W tym również omawiane są kwestie związane ze współpracą kosmetologa z lekarzami różnych specjalności. Kształcenia w ramach ścieżki kosmetologia kliniczna pozwala na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry zmienionej chorobowo.

Manager produktu kosmetycznego
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na nabycie specjalistycznej  wiedzy z zakresu technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Dodatkowo również treści planu studiów zawierają zagadnienia z wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Przedstawiane są metody analizy i kontroli jakości kosmetyków.

Podologia
Podjęcie ścieżki kształcenia pozwala na nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych. Ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Do wykładanych treści należą również zagadnienia związane z podologią ogólną, kosmetologiczną oraz kliniczną.

Specjalność: Trychologia kosmetologiczna
Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności trychologia kosmetologiczna uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów. Posiadane umiejętności praktyczne pozwolą na świadczenie usług mających na celu wsparcie leczenia farmakologicznego wdrożonego przez lekarza specjalistę. Zawodowe cele skupią się przede wszystkim na walce z: wypadaniem włosów, łysieniem, łuszczycą, łojotokiem, atopowym zapaleniem i swędzeniem skóry głowy. Specjalność trychologia kosmetologiczna daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne; 
 • studia wizażu;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości); 
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych; 
 • firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne;
 • szkoły kosmetyczne; 
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki. 
Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Technologia kosmetyku – to nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ na studiach II stopnia. To studia o profilu praktycznym. Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.:  z systemami zarzadzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości
 
Dzięki bogatemu i nowoczesnemu programowi studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie tworzenia, kształtowania i ochrony jakości wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej na poziomie managementu operacyjnego.
 
W obszarze ich kompetencji znajdą się m.in.:
 • sterowanie jakością i laboratoryjną kontrolą jakości w produkcji
 • organizacją produkcji w zakresie zarządzania jakością, opakowalnictwo, transport i magazynowanie wyrobów
 • ocena i optymalizacja produktów
 • ocena bezpieczeństwa stosowania produktów
 • ocena zgodności z prawem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • współpracy  przy opracowaniu strategii marketingowych i ich realizacji
Absolwenci będą przygotowani przede wszystkim do pracy w firmach i instytucjach związanych z produkcją, dystrybucją , oceną i kontrolą kosmetyków i chemii gospodarczej. Będą mogli również pracować w działach marketingu, przy kreowaniu i opracowywaniu promocji produktów kosmetycznych.
 
Zapraszamy na te fascynujące  studia, które z pewnością doskonale i praktycznie przygotują Państwa  do pracy w jednej z najbardziej dochodowych branż światowej gospodarki – w przemyśle kosmetycznym.
 
Dołącz do nas i zdobądź w ciągu dwóch lat dyplom magistra technologii kosmetyku

Więcej informacji o kierunku: https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/technologia-kosmetyku

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście